گروه طب پردیس کیهان به عنوان یک مجموعۀ بزرگ تولیدی و صنعتی، مجری پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های تخصصی تجهیزات پزشکی است. طراحی، ساخت و توسعۀ‌ فناوری‌های راهبردی موردنیاز برای ‌تجهیزات کلیدی در این صنعت و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ، نیازمند ساختار مدیریتی منسجم، هماهنگ و چابک است. هیئت‌مدیره شرکت طب پردیس کیهان، با اتکا به ظرفیت‌های ساختاری موجود، بر تحقق فرآیندهای برنامه‌ریزی، پایش و کنترل برای اعمال مدیریتی کارآمد و ثمربخش تمرکز دارد. همچنین هیئت‌های اجرایی و بخش‌های مختلف گروه طب پردیس کیهان به عنوان بازوی راهبردی برای مدیریت حوزه‌های تحت مسئولیت عمل می‌کنند و راهبردگذاری، تصمیم‌سازی، ارزیابی عملکردها و حل مسائل و چالش‌های پیش‌ رو را مورد توجه قرار می‌دهند. کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی نیز همچون ارکانی مشورتی و مشارکتی، بر ایجاد درکی مشترک از نیازها و نظام‌های جاری و آتی، ساخت سیاست‌ها و تصمیمات مطلوب و طراحی ساختارهای مورد نیاز تمرکز دارند و وظیفۀ تصمیم‌سازی در سطح گروه طب پردیس کیهان را بر عهده دارند.

برخی از ویژگی ­های تیم اجرایی عبارت ­اند از:

  • توسعه زیر ساخت و ایجاد واحد صنعتی
  • تعامل با دانشگاه های فنی و مهندسی شهر تهران
  • ارتقای دانش
  • توسعۀ تولید
  • بهینه ­سازی فرآیندها
  • تعامل با شرکت­ های معتبر بین­ المللی

تمامی اعضای شرکت طب پردیس کیهان و تیم اجرایی، برای دست یافتن به بهترین کیفیت تلاش    می­ کنند.