واحد تحقیق و توسعه، مأموریت دارد که بستری مناسب برای تبیین، برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا و كنترل فعالیت های تحقیقاتی در جهت ارائه راهکار علمی برای حل مسائل گروه در زمینه های مختلف ایجاد کند. این واحد سیاست گذاری و هدایت فعالیت های لازم جهت توسعه و ارتقاء فناوری و تقویت بنیاد دانش در سطح گروه را بر عهده دارد. افراد فعال در این بخش تلاش می کنند تا با ایجاد زمینه مناسب و بهره گیری از مبانی علمی روز، همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی، با رویكرد مدیریت دانش، پویایی گروه را تسهیل نمایند.

طراحی و ساخت محصولات نوآورانه در گروه طب پردیس کیهان با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاهی و نیروی انسانی متخصص و جوان در گروه های مختلف مهندسی مکانیک، پزشکی، برق، مواد و پلیمر، شیمی، صنایع و مدیریت انجام می شود. متخصصان واحد تحقیق و توسعه با رصد تکنولوژی و فناوری روز دنیا و با استفاده از مدل های استاندارد مدیریت نوآوری و تجربیات علمی و فنی اعضای گروه و همچنین بهره گیری از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، بر مبنای نیاز و بازار هدف، دانش بومی لازم برای طراحی و تولید محصولات با سطح کیفی بالا و همتراز استاندارد جهانی را فراهم می کنند.