شرکت طب پردیس کیهان، در مدت کوتاه فعالیت خود از زمان تاسیس تاکنون، دستاوردهای درخشانی را از آن خود کرده است. پس از گذشت یک سال از فعالیت شرکت و با همراهی و تلاش بی وقفه گروه های متخصص و حرفه ای، تولید چند مورد از محصولات ضروری در حوزه نیازهای تجهیزات پزشکی کشور میسر شده است. امید است که با کار و تلاش پیوسته در راستای اهداف و برنامه ریزی شرکت، گامی بزرگ در جهت بی نیازی به واردات ملزومات پزشکی مورد نیاز در کشور برداریم. گواهی ها و مدارک زیر نیز، از دیگر دستاوردهایی هستند که شرکت طب پردیس کیهان موفق به کسب آنها شده است.