شرکت طب پردیس کیهان در جهت پیشبرد اهداف شرکت به توسعه سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با گروه و توسعه و بهره گیری از نهادهای جدید مالی در جهت تقویت سرمایه گذاری در شرکت می پردازد و در این راستا به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور مبادرت می نماید. انجام پروژه ها با مشارکت سرمایه گذار خارج از گروه نیز ارزیابی شده و در ارزیابی شرکای احتمالی شایستگی های محوری و قابلیت آن ها از قبیل میزان توانمندی های فنی، مالی، مدیریتی، اعتباری و سوابق عملکرد شریک مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور شناسایی و برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای شریک در پروژه نیز تعاملات نزدیکی از طریق جلسات دوره ای صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که تمام فرآیندهای سرمایه گذاری، شراکت و همکاری با گروه طب پردیس کیهان، در نهایت شفافیت و در راستای وصول به اهداف دو جانبه انجام می گیرد.

سرمایه گذاران محترم، در صورت تمایل به سرمایه گذاری در شرکت طب پردیس کیهان و یا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه های شرکت، می توانید :

از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.

پس از بررسی درخواست و شرایط شما، در صورت تایید شرکت و با صلاحدید اعضای هیئت مدیره، با شما تماس گرفته خواهد شد.


نام و نام خانوادگی*
متن خود را وارد کنید
Accepted file types: pdf, Max. file size: 64 MB.

قوانین و مقررات

* معتقد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور * التزام به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران * رعايت شئونات اسلامي و حجاب در محيط كار * نداشتن سابقه همكاري و عضويت در کليه گروه هاي غير قانوني * نداشتن اعتياد به مواد مخدر * نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به موارد غير اخلاقي * نداشتن منع استخدامي از نظر خدمت وظيفه عمومي * نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامي در ساير شركت ها و موسسات * برخورداري از سلامت جسماني براي انجام وظايف محوله با توجه به شغل استخدامي مورد نظر * قبول تعهد خدمت در محل تعيين شده از طرف شركت
قبول مقررات*