نظام‌نامهHSE شرکت طب پردیس کیهان منطبق بر مدل سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) با الگوبرداری از شرکت‌های پیشرو در حوزه‌ی HSE تدوین شده است. اصول حاکم بر این نظام‌نامه به گونه‌ای تدوین شده است که خواسته‌ها و الزامات استانداردهای مدیریتی حوزه HSE را تأمین کند و بتواند به‌عنوان مرجعی راهنما برای پرسنل گروه، کارفرما و واسطه‌هایی که قصد ارزیابی سیستم مدیریت HSE را دارند، مورد استفاده قرار گیرد. نظام‌نامه HSE به شکلی است که در آن ارتباط میان خطرات موجود در سازمان با مدیر سازمان نظام‌مند شده است؛ به این معنی که مدیریت هر واحد با عمل به نظام‌نامه می‌تواند توانایی مواجهه با انواع خطرات احتمالی، هدایت سازمان تحت امر در صورت بروز خطر، تعیین مسئولیت افراد در قبال هر نوع خطر، نحوه ارزیابی عملکرد سازمان در مواجهه با خطر و سازمان‌دهی افراد بر اساس کارکرد‌ها و فرایندها را داشته باشد. به این ترتیب می‌توان از بروز خطا جلوگیری کرد و اصلاح موارد پیش‌آمده و مدیریت انواع تغییر در سیستم‌ها را به انجام رساند. این نظام‌نامه به عبارتی ارتباط بین اجزا را توسط یک مدل نسبت به هم نشان می‌دهد.

اولویت‌های HSE شرکت طب پردیس کیهان در راستای استراتژی پیشرفت در فرایندهای HSE است و رسیدن به این امر از طریق حفظ و صیانت از سرمایه‌های سازمانی مانند نیروی انسانی، محیط زیست، اعتبار و تجهیزات و نیز دستیابی به رویکرد پیشگیرانه در  HSEمحقق می‌شود. در این مدل تعاملات میان کلیه‏ عناصر، تحت پوشش رهبری و تعهد مدیریت ارشد سازمان مدنظر قرار می­گیرد. مدیران ارشد شرکت طب پردیس کیهان در قبال وجود و كفایت منابع مورد نیاز جهت پیاده‌سازی نظام‌نامه HSE شرکت، مسئول بوده و باید از اجرا و نگهداری سیستم ­های مدیریتی HSE و رعایت الزامات این نظام‌نامه، اطمینان حاصل کنند.

اصول کلی اهداف استراتژیک HSE شرکت طب ­پردیس ­کیهان در سه حوزه HSE (Health, Security, Environment)، که شامل ایمنی، محیط زیست و سلامت می­شود در نظر گرفته شده است. بر این اساس نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه HSE از طریق کاهش خطرات با ریسک بالا، در حوزه ایمنی و محیط زیست از طریق کاهش حوادث و در حوزه سلامت از طریق کاهش نرخ بروز بیماری‌های شغلی میسر می­شود.

اصول حاکم بر نظام‌نامه HSE شرکت طب پردیس کیهان به گونه‌ای تدوین شده است که خواسته ‏ها و الزامات استانداردها و خطوط راهنمای ISO 9001، ISO13485 وHSE-MS را تأمین کند. 

ذات کار HSE نظارت بر عملکرد واحدهای دیگر است، به شکلی که در حوزه HSE مؤثر باشند، بنابراین حوزه‌های اصلی فعالیت این واحد نخست تأمین تکالیف و الزامات قانونی است و پس از آن در حوزه سلامت پرسنل و قراردادهای پیمان‌کاری به اجرا درآمده است. اقدامات واحد HSE در هر یک از حوزه­  های تخصصی زیر قابل طرح است:

 سلامت

 • حفظ و بهبود سطح سلامت پرسنل شرکت و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و شغلی
 • تدوین و اجرای برنامه‌های بهبود سلامت در سطح گروه‌های شغلی و بهداشت فردی
 • پیشگیری از مخاطرات شغلی، کاهش عوامل زیان‌آور محیط کار به منظور ایجاد یک محیط کار سالم
 • ارزیابی ریسک‌های بهداشتی و تدوین برنامه‌های کنترلی به منظور کاهش سطح ریسک

 ایمنی

 • الزام به رعایت استانداردهای ایمنی توسط پرسنل و پیمان‌کاران در تمامی جنبه‌های فعالیت‌های شرکت
 • ارتقا فرهنگ و عملکرد ایمنی در سطح گروه طب پردیس کیهان
 • پیشگیری از حوادث در محیط‌های کاری و به حداقل رساندن آن­ها
 • انجام بازرسی‌ها و ارزیابی‌های ایمنی با تمرکز بر پروژه‌های در حال اجرا
 • تجزیه و تحلیل حوادث ناتوان‌کننده و اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

 مدیریت محیط زیست

 • مدیریت پسماند و مصرف بهینه منابع و انرژی
 • کاهش و در صورت امکان اجتناب از برون‌ریز و خروجی‌های زیان‌آور برای محیط زیست
 • تلاش در جهت آرمان توسعه پایدار بر پایه موضوعات زیست محیطی
 • کاهش عوامل بالقوه آسیب‌رسان و تأثیرات سوء زیست محیطی طرح‌های جدید و
 • توسعه‌ای و محصولات به حداقل میزان ممکن
 
 

مدیریت HSE شرکت طب پردیس کیهان با استفاده از شاخص‌های عملکردی که شامل شاخص‌های فعال مانند جو ایمنی و استعداد حادثه‌پذیری و شاخص‌های غیر فعال همچون نرخ شدت و تکرار حوادث می‌شود، دستیابی شرکت به اصول کلی استراتژی‌ها را کنترل می‌کند. متخصصان گروه طب پردیس کیهان در راستای انجام وظایف محوله در حوزه HSE، مسئولیت‌هایی همچون مشارکت در نگهداری، توسعه و بهبود سیستم مدیریت HSE بر اساس مقررات ابلاغی و سیاست‌های کلان مدیریت HSE شرکت طب پردیس کیهان، مشارکت در آموزش و توانمندسازی پرسنل، اجرای برنامه‌های اقدام و بهبود HSE در کلیه واحدهای شرکت و مشارکت در ارزیابی عملكرد واحدها در زمینه رعایت الزامات HSE را بر عهده دارند.