سوند دبل­ جی یک لوله­ نازک است که طول تقریبی آن برای افراد بالغ بین ۲۴ الی ۳۰ سانتی­متر است. این سوند معمولا با کمک سیستوسکوپ وارد حالب می­شود و در اندازه و قطرهای مختلفی موجود است. زمان ماندگاری این سوند در بدن از چند روز تا ۱۰ ماه یا بیشتر متغیر است که کار باز نگه داشتن مجاری ادرار را انجام می­دهد. ست و سوند دابل­ جی در مواقعی که تخلیه ادرار و مایعات بدن به خوبی انجام نمی­شود، استفاده می­گردد. به این صورت که یک انتهای سوند در داخل کلیه و انتهای دیگر آن در داخل مثانه قرار می گیرد تا با استفاده از سوند، ادرار و سایر مایعات اضافی بدن از کلیه وارد مثانه بشود. اسم دابل ­جی به این دلیل به این سوند داده شده است که هر دو انتهای آن به صورت شکل J خم شده است تا هر دو طرف آن در کلیه و مثانه ثابت بمانند و از جای خود حرکت نکنند.

وجود تومور و توده اضافی در دستگاه ادراری باعث انسداد حالب و مجاری ادراری می­شود، در نتیجه عبور ادرار از این قسمت ممکن است به سختی انجام شود یا به مرور زمان تجمع مایعات در پشت این توده ­ها باعث بروز تورم در آن ناحیه شود که یک مشکل جدی محسوب می­شود؛ به همین دلیل قرار دادن یک مسیر برای عبور مایعات اضافی بدن می­تواند بهترین راه حل باشد. هدف استفاده از این سوند رفع مشکل تخلیه ادرار ناشی از انسداد حالب یا کمک به عبور قطعه ­های سنگ کلیه، از کلیه به مثانه می­باشد. 

جایگذاری استنت دبل­ جی به چند شیوه از جمله جایگذاری به وسیله سیستوسکوپ، پروتروسکوپ و جایگذاری در حین عمل باز و … انجام می­شود. این محصول قابلیت ماندگاری در بدن، به منظور معالجات طولانی به مدت بیش از ۱۰ ماه را دارد.

گالری تصاویر محصول