تلاش برای رشد و بالندگی نیروی انسانی، یکی از مهم ترین اهداف و ارزش های گروه طب پردیس کیهان است. در این راستا، شرکت با فراهم آوردن محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی و با ایجاد فرصت های شغلی برابر برای تمام افراد و متخصصین، زمینه رشد انسانی و حرفه ای آن ها را تامین می کند.

بدین منظور، گروه طب پردیس کیهان پذیرای همکاری با تمام افراد باانگیزه، دغدغه مند، خلاق و متخصصی است که بر حوزه کاری خود مسلط هستند و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد و ارتقای آن ها را در اولویت اهداف و خواسته های خود می داند. 

در صورت تمایل برای پیوستن به ما، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.

پس از بررسی درخواست و شرایط شما، با افراد واجد صلاحیت تماس گرفته خواهد شد.


نام و نام خانوادگی*
ایمیل*
در چه ساعتی از روز قادر به پاسخ گویی هستید
آدرس*
سوابق شغلی*
نام شرکت
سمت
تاریخ
شماره تماس
 
لطفا این اطلاعات در رابطه سوابق خود را در اختب=یار ما قرار دهید.
متن خود را وارد کنید
Accepted file types: pdf, Max. file size: 64 MB.

قوانین و مقررات

* معتقد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور * التزام به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران * رعايت شئونات اسلامي و حجاب در محيط كار * نداشتن سابقه همكاري و عضويت در کليه گروه هاي غير قانوني * نداشتن اعتياد به مواد مخدر * نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به موارد غير اخلاقي * نداشتن منع استخدامي از نظر خدمت وظيفه عمومي * نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامي در ساير شركت ها و موسسات * برخورداري از سلامت جسماني براي انجام وظايف محوله با توجه به شغل استخدامي مورد نظر * قبول تعهد خدمت در محل تعيين شده از طرف شركت
قبول مقررات*